Vision for Vækstcenter Børkop

VISION:

Skabe LIV – VÆKST – SYNLIGHED – GROBUND

Liv og vækst i bymidten

Kultur: Vækstcenter Børkop er opstart af et noget helt nyt i bycenteret, og vi der er grundlæggere har en unik mulighed for at skabe en næringsrig og skabende kultur og være grobund for iværksættere nu og i næste generation.

Vision: Liv og vækst i bymidten:

At skabe et iværksættemiljø, som skaber Liv og Vækst i bymidten i et løst koblet netværk med andre innovationsmiljøer, Vejle og centerbyerne Give, Jelling og Egtved og andre relevante partnere/interessenter.

Vækstcenter Børkop ser det som en nødvendig samfundsopgave at skabe gode vækstbetingelser for iværksættere – også de unge. Iværksætteri som virkelig lykkes, og endda kan skabe eksportmuligheder, sker typisk fra gode teams, teams som skabes tidligt via skolen, fritidslivet og uddannelsen. Derfor har Vækstcenter Børkop det som sin særlige mission at skabe en kultur i huset, som de unge gerne vil være i og være en del af som iværksættere. Der vil være god synergi mellem de unge og mere erfarne, der gensidigt kan rådgive og inspirere hinanden.

I huset er fokus på at skabe attraktive vilkår for virksomheder/Iværksættere, så det er et miljø, man ønsker at være en del af. Attraktive vilkår kan være: mødelokale, inspiration, netværk, ro/uro, rådgivning og en husleje der gør det muligt at få ”det til at ske”. (HJÆLPE HINANDEN)

Miljøet skal tiltrække både kunder, iværksættere og etablerede mindre virksomheder og have netværk til andre iværksætterhuse og trække på eksterne faciliteter, der hvor det giver mening.

Profil:

Iværksættere indenfor virksomhedsservice, kunst, håndværk og sundhed inspirerer hinanden. (Afhængig af de fysiske rammer) og en særlig mission med at skabe et miljø og en kultur, som også unge iværksættere vil være en del af, da de er den nye generation af iværksættere.

Arkitektur og indretning er både en mulighed og en begrænsning for den kultur der udvikles.

 

Brugergrupper:

Iværksættere og Etablerede virksomheder indenfor:

Forretningsudvikling/virksomhedsservice

Sundhed – supplerende behandling

kunst-kunsthåndværk, håndværkere

Kontorhotel

Internetvirksomheder

 

Der etableres et brugerråd og ansættes en daglig leder/mentor

Der etableres et naturlig fælles mødested, sofagruppe med aviser og cafeborde til at falde i snak og mødes med kunder og samarbejdspartnere.
Naturlige samarbejdspartnere i løst koblet netværk:
Andre innovationsmiljøer, Centerbyerne (Give, Jelling, Egtved), Vejle, Børkop bymidte og kulturhuset i Børkop.